Från Lotterinämnden till Spelinspektionen

Spelinspektionen är den myndighet som säkerställer att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. 

Spelinspektionen utövar sin tillsyn under spellagen (2018:1138) och lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi leds av en styrelse som utses av regeringen. Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten.

Läs mer om oss i våra trycksaker

Mål

  • Vårt mål är en sund och säker spelmarknad där efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former och där det finns ett socialt skyddsnät.

Uppdrag

  • Bevaka konsumenternas intressen och se till att minska riskerna för de sociala skador som spelande kan föra med sig.
  • Arbeta för en sund och säker spelmarknad.
  • Bidra till att utbudet av olagliga spel och lotterier minskar.

Uppgifter

  • Ge tillstånd till allt licensierat spel om pengar i Sverige.
  • Ha det övergripande ansvaret för att kontrollera spel- och lotteriverksamhet.
  • Utbilda och informera om den lagstiftning som rör spel och lotterier.
  • Informera regeringen om hur spelmarknaden utvecklas i Sverige och utomlands.

Samarbeten

Spelinspektionen samarbetar med olika myndigheter och organisationer nationellt och internationellt. Våra samarbeten