Spelinspektionen köper in varor och tjänster till ett värde av ca 16 miljoner kr per år exempel på upphandlingar är marknadsundersökningar, klienter, lokalvård med mera. Spelinspektionens upphandlingar sker i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Spelinspektionen använder sig av de statliga ramavtalen i största möjliga utsträckning. Där statliga avtal inte täcker myndighetens behov görs en upphandling.

Det övergripande syftet med upphandling är att skapa kostnadseffektiva affärer för myndigheter samt att minimera risken för korruption och missbruk av statliga medel. Ytterligare ett syfte med upphandling är att främja konkurrensen.

Upphandlingar med ett totaltkostandsvärde över direktupphandlingsgränsen annonseras via E-avrop. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud. Vi behandlar alla lika.

Leverantörer som är intresserade måste själva vara aktiva och hålla sig informerade om Spelinspektionens upphandlingar. Det går inte att föranmäla sig till upphandlingar.

Spelinspektionen bedriver ett aktivt miljöarbete som präglas av ständig förbättring. Vi arbetar mot miljömålen som är en del av Agenda 2030. Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att ställa tydliga och relevanta miljö- och hållbarhetskrav.