Följande gäller för bonus:

  • Information om villkor och regler för ett bonuserbjudande ska klart och tydligt framgå i samband med att erbjudandet lämnas, och när det utnyttjas av spelaren.
  • En bonus till en enskild spelare får inte erbjudas på andra villkor än de som under samma förutsättningar erbjuds andra spelare som spelar samma spel.
  • En spelare ska ha minst 60 dagar på sig att uppfylla eventuella villkor som har knutits till en utbetalning av en bonus.
  • Utbetalning av en bonus ska ske så snart det är möjligt efter det att villkoren har uppfyllts.

 

Licenshavare som enbart tillhandahåller spel enligt 6 kap. spellagen (2018:1138) får dock erbjuda och lämna bonus även vid andra tillfällen. Det framgår av 14 kap. 9 § spellagen.

Läs mer om undantaget gällande bonus för spel som tillhandahålls enligt 6 kap.