Utbetalning av vinster regleras inte i spellagstiftningen.

Det ska framgå av spelbolagets regler och villkor vad som gäller vid utbetalning av vinster. Spelinspektionen godkänner inga spelregler och det är till Konsumentverket man får vända sig till om man anser att de har oskäliga användarvillkor. Vill du anmäla spelbolaget till Konsumentverket kan du göra det via deras webbtjänst via länken anmalan.konsumentverket.se

Spelinspektionen prövar inte några tvister mellan spelare och licenshavare. Man kan istället vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan pröva tvister som rör spel eller lotterier överstigande 1 000 kr (www.arn.se). Alternativt kan man driva en process via domstol.

Det är däremot alltid bra att informera Spelinspektionen om spelbolagen inte följer de regler som finns. Beroende på vilken information vi får kan vi starta tillsynsärenden mot enskilda spelbolag.