Utbetalning av vinster regleras inte i spellagstiftningen.

Spelinspektionen prövar inte några tvister mellan spelare och licenshavare. Man kan istället vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan pröva tvister som rör spel eller lotterier överstigande 1 000 kr (www.arn.se). Alternativt kan man driva en process via domstol.

Att Spelinspektionen inte prövar enskilda tvister utesluter dock inte att Spelinspektionen skulle kunna pröva en licenshavares olika villkor.

Det är däremot alltid bra att informera Spelinspektionen om spelbolagen inte följer de regler som finns. Beroende på vilken information vi får kan vi starta tillsynsärenden mot enskilda spelbolag.