Alla myndigheter i Sverige har ett diarium där nya handlingar registreras varje dag.

Spelinspektionen publicerar inte längre någon postlista på webbplatsen. Spelinspektionen kommer istället att se över möjligheterna att tillhandahålla ett e-diarium, där allmänheten kan söka bland myndighetens ärenden.

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av allmänna handlingar, det vill säga handlingar som inte omfattas av sekretess. Du behöver inte motivera varför eller tala om vem du är.

Beskrivning av Spelinspektionens allmänna handlingar, pdf

Begära ut handlingar

Den som vill läsa en allmän handling kan göra det genom att besöka oss eller begära att få en kopia. Om du vill läsa handlingar från ett visst ärende ska du kontakta vår registrator.

Information om hur vi behandlar personuppgifter, pdf

Kostnad

Det är gratis att läsa handlingar på plats här på myndigheten.

Vill du ha papperskopior på handlingar så är de nio första sidorna gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och alla sidor efter det kostar 2 kronor styck (avgiftsförordningen [1992:191] 15 och 16 §§).

Ta del av handlingar per post eller fax

  • Spelinspektionen tar ut avgift enligt ovan för papperskopior som sänds per post och fax.

Ta del av handlingar per e-post

  • För handlingar som först måste skannas tar Spelinspektionen ut en avgift motsvarande den för papperskopior.
  • För handlingar som finns digitalt på myndigheten tas en kostnad ut om begäran avser mer än nio handlingar. (En handling kan i detta fall innehålla flera sidor). De första nio handlingarna är gratis, den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kronor.

För handlingar som bränns ner på CD/DVD-skiva tillkommer en extra kostnad om 10 kronor.

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Sekretess kan överklagas

Om du inte får ut hela eller delar av en handling för att det är sekretessbelagt eller av annan anledning, kan du överklaga det beslutet. Vi måste då tala om för dig hur du överklagar, men du kan inte längre vara anonym.

Alla dokument registreras

Vi registrerar alla handlingar som kommer in till oss eller som vi själva producerar. Det kan till exempel handla om brev, ansökningar, beslut och utredningar. Handlingar som är av mindre betydelse för vår verksamhet registreras dock inte. Det gäller bland annat inkommande reklam, kursinbjudningar med mera.

Skriv meddelande till oss

Har du som spelare problem med ett spelbolag läs mer under frågor och svar.

Välj ämnesområde för att underlätta vår hantering