Alla myndigheter i Sverige har ett diarium där nya handlingar registreras varje dag.

Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av allmänna handlingar, det vill säga handlingar som inte omfattas av sekretess. Du behöver inte motivera varför eller tala om vem du är.

Beskrivning av Spelinspektionens allmänna handlingar, pdf

Begära ut handlingar

Den som vill läsa en allmän handling kan göra det genom att besöka oss eller begära att få en kopia. Om du vill läsa handlingar från ett visst ärende ska du kontakta vår registrator.

Information om hur vi behandlar personuppgifter, pdf

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka oss på Finningevägen 54B i Strängnäs. Saknar du möjlighet att ta dig hit kan du ta kontakt oss via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Kostnad

Det är gratis att läsa handlingar på plats här på myndigheten.

Vill du ha papperskopior på handlingar så är de nio första sidorna gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och alla sidor efter det kostar 2 kronor styck (15 och 16 §§ avgiftsförordningen [1992:191]).

Ta del av handlingar per post eller fax

Spelinspektionen tar ut avgift enligt ovan för papperskopior som sänds per post och fax.

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Ta del av handlingar per e-post

Handlingar som finns tillgängliga elektroniskt

En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar (filer) eller fler. De första nio handlingarna är gratis, den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar två kronor. 

Handlingar som skannas in

För handlingar som inte redan finns lagrade elektroniskt utan måste skannas in för att sedan lämnas ut (t.ex. via e-post) tar Spelinspektionen ut en avgift för beställningar som omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar två kronor.

CD/DVD/USB

För handlingar som bränns ner på CD/DVD-skiva tillkommer en extra kostnad om 10 kronor.

För handlingar som lämnas ut på USB tillkommer en extra kostnad om 150 kronor.

Sekretess kan överklagas

Om du inte får ut hela eller delar av en handling för att den omfattas av sekretess eller av annan anledning, kan du överklaga det beslutet. Vi måste då tala om för dig hur du överklagar, men du kan inte längre vara anonym.

Alla dokument registreras

Vi registrerar alla handlingar som kommer in till oss eller som vi själva producerar. Det kan till exempel handla om brev, ansökningar, beslut och utredningar. Handlingar som är av mindre betydelse för vår verksamhet registreras dock inte. Det gäller bland annat inkommande reklam, kursinbjudningar med mera.