Avgifter

Er ansökan får ett diarienummer som vi meddelar er, via epost i de fall ni ansökt digitalt annars via brev. Ange diarienumret på inbetalningen och vid annan kontakt med oss. Hör av er snarast om ni inte fått återkoppling med diarienummer på er ansökan. 

Er ansökan handläggs först när ansökningsavgiften är betald.

Ansökningsavgiften betalas till: Bankgiro 5050-0875
Från utlandet till: IBAN SE25 1200 0000 0128 1010 5081 Swift DABASESX

Betalning ska alltid ske i svenska kronor.

Fullständig information om ansökningsavgifter finns i spelförordning (2018:1475)

Registreringsavgift

Spelinspektionen ska ta ut en avgift för en ansökan om registrering av spelombud enligt 11 kap. 2 § spellagen (2018:1138) och anmälan om ändring enligt 11 kap. 3 § spellagen. Avgiften ska tas ut med 800 kronor för varje spelombud.