Ansökningsavgiften betalas till: Bankgiro 5050-0875
Från utlandet till: IBAN SE25 1200 0000 0128 1010 5081 Swift DABASESX

Registreringsavgift: En avgift tas enligt 11 kap. 2§ spellagen (2018:1138) ut för en ansökan om registrering av spelombud  och anmälan om ändring enligt 11 kap. 3 §. Avgiften är 800 kronor för varje spelombud.