Spelinspektionens rättsliga ställningstaganden är styrande för myndighetens verksamhet men vägledande för allmänheten. Det innebär att ställningstagandena inte är bindande för domstolar. Ställningstagandena utgör beslut om Spelinspektionens tolkning av en viss bestämmelse. Här finns samtliga gällande rättsliga ställningstaganden publicerade.

Spelinspektionens rättsliga ställningstaganden