Publicerad: 2023-02-17

Mot bakgrund av Förvaltningsrätten i Linköpings avgörande i mål nr 9596-22 upphäver Spelinspektionen det rättsliga ställningstagandet ”Betydelsen av negativt eget kapital vid bedömning av lämplighet enligt 4 kap. 1 § 3 spellagen” från den 20 oktober 2020.

Det rättsliga ställningstagandet ersätts inte av något nytt ställningstagande.

Läs mer om bakgrunden till upphävandet