• All dokumentation som berör ansökan ska vara på svenska och det är du som ansöker som ansvarar för att eventuell översättning är korrekt.
  • Läs alltid Frågor och svar, utöver ansökningsblanketter och vägledningar.


Alla ansökningar får ett diarienummer som vi meddelar er. Hör av er snarast om ni inte fått någon återkoppling med diarienummer. 
Ange diarienumret på inbetalningen och vid kontakt med oss.

Ansökningar börjar handläggas först när ansökningsavgiften är betald. 

De som fått licens eller tillstånd kommer faktureras en avgift för tillsyn.

Ansök om förnyad licens

De licenshavare som fortsatt vill tillhandahålla spel i Sverige måste ansöka i tid om förnyad licens innan nuvarande licens går ut.

Ansök via webbtjänst

Vid ansökan via webbtjänsten ska blankett Underskrift av behörig företrädare undertecknas, scannas in och bifogas ansökan.

Ansök om licens eller tillstånd digitalt via webbtjänsten, klicka här

Komplettering av redan inlämnad ansökan

Skicka kompletteringar via e-post. Omfattande kompletteringar skickas via ett USB-minne eller liknande. Märk upp kompletteringen så att det tydligt framgår vilken information/handlingar kompletteringen omfattar. Ange alltid diarienummer för den ansökan kompletteringen avser.

Ändring av licens

Det tas inte ut någon avgift för ändring av licensen med undantag för ändring av personkretsen. Vid större ändringar, som kan jämföras med en prövning vid licensansökan, är det inte frågan om ändring utan om en ny licensansökan.

Ändring i personkrets som lämplighetprövats

En förändring som avser en fysisk eller juridisk person (ägarbolag, styrelse, ledning, representant) ska anmälas till Spelinspektionen inom 14 dagar:


Ansökningsblanketter

Statligt spel, ansökan

Licens för statligt spel, 5 kap. spellagen (2018:1138) får i huvudsak ges för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino, spel på värdeautomater och vissa former av lotterier. En sådan licens får endast ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag.

Bilaga A och B


Spel för allmännyttiga ändamål, ansökan

Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål, 6 kap. spellagen (2018:1138) får omfatta vissa former av lotterier. En sådan licens får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

Bilaga A och B


Landbaserat kommersiellt spel, ansökan

Licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel, 9 kap. spellagen (2018:1138) får omfatta kasinospel som inte sker på kasino, spel på varuspelsautomater och kortspel i turneringsform under vissa angivna förutsättningar. Licensen kan sökas av marknadens aktörer.

Kasinospel och kortspel i turneringsform

Varuspelsautomater

Bilaga A och B


Spel på fartyg i internationell trafik, ansökan

Licens att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik, 10 kap. spellagen(2018:1138) får omfatta spel på penning- och värdeautomater samt kasinospel som inte sker online eller på ett kasino.

Bilaga A och B


Spelprogramvara, tillstånd, ansökan

Tillståndskravet gäller för aktörer som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara som används vid onlinespel enligt 7 kap. eller 8 kap. spellagen.


Övriga ansökningsblanketter - tillstånd


Registrering av spelombud

Registrera spelombud via e-tjänst.