• All dokumentation som berör ansökan ska vara på svenska och det är du som ansöker som ansvarar för att eventuell översättning är korrekt.
  • Läs alltid Frågor och svar, utöver ansökningsblanketter och vägledningar.


Ansökningar får ett diarienummer som vi meddelar er. Ange diarienumret på inbetalningen och vid kontakt med oss. Hör av er snarast om ni inte fått någon återkoppling med diarienummer.

Ansökningar börjar handläggas först när ansökningsavgiften är betald. 

Om Spelinspektionen fattar beslut om att meddela licens kommer licenshavaren faktureras en avgift för tillsyn

Här finns mer information om avgifter och betalning.

Licensansökningar via webbtjänst

https://licensansokan.spelinspektionen.se/, OBS, läs vägledningen i respektive ansökningsblankett som finns nedan. När ansökan sker via Spelinspektionens webbtjänst ska blankett Underskrift av behörig firmatecknare skrivas ut, scannas in undertecknad och bifogas ansökan.

Komplettering av redan inlämnad ansökan

Skicka kompletteringar via e-post. Omfattande kompletteringar skickas via ett USB-minne eller liknande. Märk upp kompletteringen så att det tydligt framgår vilken information/handlingar kompletteringen omfattar. Ange alltid diarienummer för den ansökan kompletteringen avser.

Ändringar

Ändring av licens

Ändringar kan bara göras för följande licenstyper:

  • Kommersiellt onlinespel och vadhållning
  • Allmännyttigt lotteri
  • Statligt kasino och lotteri

Ändringar görs på samma blankett som ansökan. För övriga licenser måste en ny ansökan göras vid ändring.

Ändring i den personkrets som lämplighetprövats

En förändring som avser en fysisk eller juridisk person (ägarbolag, styrelse, ledning, representant) ska anmälas till Spelinspektionen inom 14 dagar (4 kap. 11 § spellagen), på blankett Anmälan om förändring i fysisk eller juridisk person enligt 4 kap. spellagen.


Ansökningsblanketter, nya från 1 sept 2020

Statligt spel, ansökan

Licens för statligt spel, 5 kap. spellagen (2018:1138) får i huvudsak ges för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino, spel på värdeautomater och vissa former av lotterier. En sådan licens får endast ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag.

Bilaga A och B


Spel för allmännyttiga ändamål, ansökan

Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål, 6 kap. spellagen (2018:1138) får omfatta vissa former av lotterier. En sådan licens får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

Bilaga A och B


Landbaserat kommersiellt spel, ansökan

Licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel, 9 kap. spellagen (2018:1138) får omfatta kasinospel som inte sker på kasino, spel på varuspelsautomater och kortspel i turneringsform under vissa angivna förutsättningar. Licensen kan sökas av marknadens aktörer.

Kasinospel och kortspel i turneringsform

Varuspelsautomater

Bilaga A och B


Spel på fartyg i internationell trafik, ansökan

Licens att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik, 10 kap. spellagen(2018:1138) får omfatta spel på penning- och värdeautomater samt kasinospel som inte sker online eller på ett kasino.

Bilaga A och B


Övriga ansökningsblanketter - tillstånd