Publicerad: 2023-11-23

Många spellicenser för allmännyttiga ändamål löper ut under 2024. De licenshavare som fortsatt vill tillhandahålla spel i Sverige måste ansöka i tid om förnyad licens innan nuvarande licens går ut.

Sök senast fyra månader innan befintlig licens löper ut

Om en ansökan om förnyelse av licens skickas in senast fyra månader innan befintlig licens löper ut fortsätter licensen att gälla till dess Spelinspektionen beslutar om den nya ansökan. Detta gäller under förutsättning att det är samma juridiska person som ansöker om förnyad licens.

Nya ansökningsavgifter gäller från 1 juli 2023

Observera att nya ansökningsavgifter gäller från den 1 juli 2023.

Komplett ansökan

En komplett ansökan förkortar handläggningstiden.

Vissa handlingar ska inte vara äldre än sex månader vid ansökningstillfället

Vissa handlingar som ska bifogas till Bilaga A "fysisk person som omfattas av prövning 4 kap. spellagen (2018:1138)" ska inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens skickas in till Spelinspektionen. 

Använd webbtjänsten

Ansökan om förnyad licens görs enklast via Spelinspektionens webbtjänst