För att få anlita spelombud för försäljning av spel måste licenshavaren ansöka om registrering av spelombudet hos Spelinspektionen. Spelinspektionen kontrollerar om någon i spelombudets ledning tidigare har begått allvarliga brott eller misskött sig allvarligt i näringsverksamhet. I Spelinspektionens föreskrift SIFS 2019:2 finns bestämmelser om vad en ansökan om registrering av spelombud ska innehålla.

Kravet på registrering av spelombud gäller bara licenshavare som omfattas av penningtvättslagen.

Registrera spelombud via E-tjänst

Bild för ombudsregistrering https://ombudsregistrering.spelinspektionen.se

Avgift för ombudsregistrering

Aktuell avgift för anmälan om registrering finns här.