Er ansökan får ett diarienummer som vi meddelar er, via epost i de fall ni ansökt digitalt annars via brev. Ange diarienumret på inbetalningen och vid annan kontakt med oss. Hör av er snarast om ni inte fått återkoppling med diarienummer på er ansökan. 

Er ansökan handläggs först när ansökningsavgiften är betald.

Ansökningsavgiften betalas till: Bankgiro 5050-0875 Från utlandet till: IBAN SE25 1200 0000 0128 1010 5081 Swift DABASESX

Betalning ska alltid ske i svenska kronor.

Fullständig information om avgifter finns i spelförordning (2018:1475)


Avgifter från och med 1 juli 2023

Licens eller tillstånd enligt spellagen (2018:1138) Avgift kronor

Spel som är förbehållet staten

1. Licens för statligt lotteri och landbaserade värdeautomater utanför ett kasino

a) grundbelopp

200 000

b) tilläggsbelopp per spelplats avseende landbaserade värdeautomater utanför ett kasino

2 000

2. Licens för kasinospel på ett kasino

200 000

Spel för allmännyttiga ändamål

3. Licens för lotteri, grundbelopp

a) omslutning, till och med 500 000 kronor

6 000

b) omslutning, mer än 500 000 kronor till och med 1 miljon kronor

18 000

c) omslutning, mer än 1 miljon kronor till och med 5 miljoner kronor

65 000

d) omslutning, mer än 5 miljoner kronor till och med 15 miljoner kronor

110 000

e) omslutning, mer än 15 miljoner kronor

175 000

4. Licens för bingo

a) grundbelopp

6 000

b) tilläggsbelopp för varje tillkommande juridisk person som är sökande eller förmånstagare

500

5. Licens för lokalt poolspel på hästar

4 000

Kommersiellt spel och spel på fartyg

6. Licens för kommersiellt onlinespel eller vadhållning

  • Söks licens för onlinespel och vadhållning samtidigt ska endast en avgift om 230 000 kronor betalas.
230 000

7. Licens för kommersiellt kasinospel

 

a) grundbelopp om sökanden är en fysisk person

25 000

b) grundbelopp om sökanden är en juridisk person

80 000

c) tilläggsbelopp per spelplats (gäller inte spel på fartyg)

3 000

8. Licens för penning-, värde- eller varuspelsautomat

a) grundbelopp om sökanden är en fysisk person

25 000

b) grundbelopp om sökanden är en juridisk person

80 000

c) tilläggsbelopp per spelplats (gäller inte spel på fartyg)

3 000

9. Licens för kortspel i turneringsform

a) om sökanden är en fysisk person

25 000

b) om sökanden är en juridisk person

80 000

c) om sökanden har en licens enligt punkt 6

30 000

d) tilläggsbelopp per spelplats

3 000

Spelprogramvara och innehav av automater

10. Tillstånd för spelprogramvara

120 000

11. Tillstånd till innehav av penning-, värde- eller varuspelsautomat

4 000

Anmälan om ändring

12. Anmälan om ändring av personkretsen enligt 4 kap. 3 och 4 §§ och 11 kap. 6 c § spellagen

a) avseende fysiska personer 

1 000

b) avseende juridiska personer

3 000

Ombud, registreringsavgift

Spelinspektionen ska ta ut en avgift för en ansökan om registrering av spelombud enligt 11 kap. 2 § spellagen (2018:1138), anmälan om ändring enligt 11 kap. 3 § spellagen och begäran om avregistrering enligt 11 kap. 4 § spellagen. Avgiften ska tas ut med 1 500 kronor för varje spelombud.

Tillsynsavgift

Spelinspektionen ska ta ut en avgift av licenshavaren för den tillsyn som myndigheten utövar enligt spellagen (2018:1138). Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås för tillsynsverksamheten.