Från 1 januari 2019 heter vi Spelinspektionen.

Spel om pengar eller pengars värde har sedan lång tid funnits inom i stort sett alla samhällen. I Sverige har spelandet om pengar under olika tider varit under statlig kontroll. Skälen har växlat men i huvudsak har man sett ett behov av att skydda spelarna och befolkningen men det har även funnits skäl till att kontrollera spelandet för att öka statens inkomster.

Under 1930-talet ökade behovet av kontroll vilket gjorde att man inrättade ett antal statliga kontrollanter. I slutet av 30-talet och början av 40-talet förstatligades sedan spelet om pengar i Sverige då penninglotteriet och Tipstjänst överfördes till statens ägo.

I takt med att den svenska lotteri- och spelmarknaden ökade uppstod ett behov av en särskild myndighet som hade tillsyn över spelmarknaden. Lotterinämnden inrättades på försök år 1974 och 1978 flyttades verksamheten till Strängnäs. Lotterinämnden blev 1983 en permanent nämnd.

Lotterinämnden blev Lotteriinspektionen år 1995 i samband med att lotterilagen sågs över.

År 1999 tog Riksdagen beslut om en kasinolag, som innebar möjlighet att bedriva internationellt kasinospel. Svenska Spel fick via sitt dotterbolag Casino Cosmopol tillstånd att driva de fyra internationella kasinon som i dag finns i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Malmö.

År 2008 var en utredning klar (SOU 2008:12)gällande lagstiftningen inom spel- och lotteriområdet. I denna utredning lämnades förslag på åtgärder för en anpassning av regleringen, bland annat beskrevs en modell med ett licensförfarande.

År 2014 lämnade den nybildade regeringen besked om att spelregleringen behöver ses över och i detta besked sades även att man förespråkar ett licenssystem.

Spellicensutredningen presenterades 31 mars 2017. I utredningen föreslås att ett licenssystem ska införas från och med 1 januari 2019.

Den 1 januari 2019 infördes en ny spellag i Sverige och Lotteriinspektionen bytte namn till Spelinspektionen.