Kontakta Spelinspektionen via vårt webbformulär

Via vårt webbformulär kan du enkelt, ställa en fråga och lämna tips.

Kontakta oss via vårt webbfomulär >>

Våra öpettider

Vi har öppet vardagar klockan 08:00-12:00, 13:00-15:00

Telefontid: Mellan 09.30-11.30 
Tel 0152-650 100 Fax 0152-650 180

E-postregistrator@spelinspektionen.se,

Annan e-post: 
dataskyddsombudet@spelinspektionen.se

Besöksadress: Finningevägen 54 B
Postadress: Box 199, 645 23 Strängnäs

Fakturering till Spelinspektionen

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura enligt europeisk standard. Fakturorna ska hanteras i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0. Mer information om e-faktura: Myndigheten för digital förvaltning, E-handel och e-faktura.

Spelinspektionens adress i PEPPOL:

0007:2021003310

På fakturan ska det alltid framgå beställarreferens i form av de tre (3) första bokstäverna i för- och efternamn på den anställde på Spelinspektionen som beställt varan eller tjänsten. 
Exempel: Erik Andersson = ERIAND

Vill du skicka något annat digitalt format? Kontakta oss på registrator@spelinspektionen.se 

Bankgiro: 5050-0875, org.nummer: 202100-3310

Tänk på att

Spelinspektionen måste som statlig myndighet registrera alla handlingar som kommer in. Ditt meddelande blir en allmän handling när det har kommit in till oss vilket betyder att vem som helst kan ta del av det. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter när du kontaktar oss.

Läs om hur vi behandlar personuppgifter, PDF