Upphandlingar

Upphandling av avtal gällande reklambyrå

Uppdraget omfattar hela det utbud av tjänster som krävs för att fylla funktionen som myndighetens kreativa byråpartner och produktionsbyrå.

Vi kommer att värdesätta ett genuint intresse för samhällsfrågor, ett prestigelöst arbetssätt och en vilja att utveckla effektiva samarbetsformer.

Uppskattat värde på uppdraget är cirka 800 000 kronor per år. Detta är dock ingen volym som kan garanteras.

Sista dagen att lämna anbud är den 28 aug 2019

Upphandlingsunderlag

Förfrågningsunderlag reklambyrå ifyllbar wordfil.docx

Förfrågningsunderlag reklambyrå.pdf

Inkomna frågor och svar angående upphandlingsunderlaget

2019-08-20

Fråga: I förfrågningsunderlaget, punkt 3.1.4 ska man förutom att bekräfta med ett JA att vi uppfyller kravet avseende kontaktperson även bifoga ett dokument. Vad ska framgå i det dokumentet?

Svar: Det räcker att i all enkelhet uppge grundläggande info och kontaktuppgifter.

Fråga: Under punkt 5.1 Produktion, så står det projektledare med minst 2 års erfarenhet medan det under 3.2.1 står produktionsledare med minst 2 års erfarenhet. Vilket gäller?

Svar: Det är 3.2.1 som gäller, det vill säga produktionsledare. Ursäkta misstaget.

Fråga: Kan byråer som arbetar med/för spelbolag också delta i upphandlingen?

Svar: Ja. Förutsatt att det inte föreligger en intressekonflikt.

Fråga: Har vi tolkat det rätt att om inte bilaga krävs (bifoga dokument) så ska ej kravet styrkas med bilaga i detta skede? T ex CV:n för de olika kompetenserna?

Svar: Rätt tolkat.

Fråga: Kontaktpersonen som efterfrågas under 3.1.4, ska det vara en operativ roll som även hanterar alla kommande projekt?

Svar: Det ska vara den person som ni finner mest lämplig att vara den huvudsakliga länken mellan byrån och myndigheten.

Fråga: Under punkt 3.2.1 står det: "I anbudet ska rollerna nedan bemannas av olika personer, det vill säga ingen person ska inneha flera roller." Vi har en del medarbetare som här har dubbla roller men vi fyller också upp med frilansare vid behov. Kan man här ange frilansare eller ska alla vara anställda i företaget?

Svar: Det går bra att uppge en frilansare som är knuten till företaget och är aktuell för framtida projekt.

Fråga: För första referenscaset så önskar ni att det ska vara för organisation inom offentlig sektor, alternativt från en politiskt styrd organisation med många olika intressegrupper. Här undrar jag om ni anser att arbete gjort för Sveriges Radio kan användas som case här?

Svar: Det är okej att använda Sveriges Radio som case.

Fråga: Under rubrik 3.1.4 Kontaktperson efterfrågas dokument. Är det en CV på kontaktpersonen som ni efterfrågar?

Svar: Det räcker att i all enkelhet uppge grundläggande info och kontaktuppgifter.

Fråga: När det gäller 3.1.3 Personella resurser samt 3.2.1 Konsulter för tjänstens utförande önskar ni någon dokumentation för detta? Eller räcker det med att endast ange att vi uppfyller kravet?

Svar: Det räcker i detta skede med att endast bekräfta att ni uppfyller kraven.