I Sverige gäller offentlighetsprincipen

Handlingar som skickas till en svensk myndighet blir allmänna och offentliga, om det inte finns uppgifter som omfattas av sekretess. Se nedan angående konfidentiell information.

Tolkning av bestämmelser, förhandsbesked

Spelinspektionen ger inte några förhandsbesked. Det är upp till licenshavaren att tolka och följa bestämmelserna utifrån lag, förordning och förarbeten.