Spel utan tillstånd

Ja, det finns inget förbud i lotterilagen mot att delta i lotterier som saknar tillstånd. Det är själva anordnandet och främjandet av lotteriet som är förbjudet, vilket betyder att det är spelbolaget som bryter mot lagen.