Insättningsgränser

För onlinespel ska det finnas en funktion där spelaren på ett enkelt sätt ska ange hur stora insättningar som kan göras fördelat på dag, vecka och månad. En spelare som inte angett gränser för insättningar enligt första stycket får inte spela. Om spelaren vill sänka en gräns ska ändringen gälla omedelbart. En höjning av en insättningsgräns får börja gälla tidigast 72 timmar efter ändringen. Spelinspektionen bedömer att detta innebär att en höjning av insättningsgränsen inte får börja gälla innan en pågående vecko- eller månadsperiod har löpt ut. Det innebär att om en spelare vill höja sin veckogräns när till exempel 24 timmar återstår av veckoperioden, får den höjda insättningsgränsen inte börja gälla förrän 48 timmar efter att veckoperioden har löpt ut.

Om en spelare höjer sin gräns eller anger en högre gräns än 10 000 kronor per månad ska licenshavaren kontakta spelaren.

Licenshavaren ska säkerställa att angivna gränser inte kan överskridas.