Registrering av den som vill spela

Ett spelbolag ska registrera den som vill delta i vissa spel. Vid registreringen ska spelaren uppge namn, adress och personnummer eller motsvarande. Det är licenshavarens ansvar att identifiera den som vill registrera sig för spel på ett betryggande sätt genom en tillförlitlig elektronisk identifiering eller motsvarande. En tillförlitlig elektronisk identifiering kan till exempel göras via bank-ID.