Vad är omsorgsplikt?

I spellagen läggs stor vikt vid den så kallade omsorgsplikten. Den innebär att en licenshavare ska skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Licenshavaren ska följa spelarens spelbeteenden för att vid behov begränsa spelandet. Innebörden av begreppet överdrivet spelande bör bland annat avgöras med hänsyn till spelarens uppställda gränser för insättningar, förlustgränser, inloggningstid och förändrat spelbeteende.