Att föreskrifterna är upphävda innebär i princip att det inte längre gäller. Observera dock att upphävda föreskrifter i vissa fall kan gälla på grund av övergångsbestämmelser.

Övergångsbestämmelser framgår av föreskriften om upphävande,  Föreskrifterna är publicerade i kronologisk ordning.

Upphävda föreskrifter