AB Trav och Galopp 2022-11-17 - Varning och sanktionsavgift, brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Beslut

AB Trav och Galopp - Varning och sanktionsavgift, brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2022-11-17.pdf

Överklagat

AB Trav och Galopp har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2023-06-29

Förvaltningsrätten bifaller AB Trav och Galopps överklagande. Förvaltningsrätten har funnit att skäl inte finns att meddela sanktionsavgift för de brister som har konstaterats.

AB Trav och Galopp - Dom FR 9315-22.pdf 17 Mb

Överklagat 

Spelinspektionen har överklagat förvaltningsrättens beslut.