AG Communications Limited - varning och sanktionsavgift, bristande integration mot Spelpaus 2019-04-17

Beslut

AG Communications Limited - varning och sanktionsavgift, bristande integration mot Spelpaus 2019-04-17.pdf

Överklagat

AG Communications Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2019-12-17

Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet – Domstolen kom fram till att bolaget har åsidosatt sin skyldighet att kontrollera om spelare varit avstängda och neka självavstängda spelare tillträde till spel. Spelinspektionen har därför haft skäl att besluta om varning och sanktionsavgift. Bolagets uppskattade årsomsättning har däremot bedömts som för hög, varför domstolen beslutade att sätta ned sanktionsavgiften

Överklagat

AG Communications Limited har överklagat domen till kammarrätten, pågående.