Betsson Nordic Ltd - varning och sanktionsavgift, spel genom oregistrerat spelombud och otillåten bonus 2020-06-08

Beslut

Betsson Nordic Ltd - varning och sanktionsavgift, spel genom oregistrerat spelombud och otillåten bonus 2020-06-08.pdf

Överklagat

Betsson Nordic Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2021-06-14

Förvaltningsrätten upphäver Spelinspektionens beslut. Domstolen kom fram till att bolaget inte har tillhandahållit spel genom oregistrerade spelombud. Bolaget har vidare inte, genom försäljningen av värdebevis hos Pressbyrån och 7-Eleven, tagit emot betalningar från annan än en betalningsförmedlare eller tagit emot kontanter. Bolaget anses inte heller ha erbjudit eller lämnat bonusar genom sitt betalkort Betsson Mastercard.

Laga kraft

Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.