Betway Limited 2021-12-13 - anmärkning och sanktionsavgift, otillåten bonus

Beslut

Betway Limited - Anmärkning och sanktionsavgift, otillåten bonus 2021-12-13.pdf

Överklagat

Betway Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2022-05-10

Förvaltningsrätten i Linköping avslog Betway Limiteds överklagande. Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt bonusförbudet och att Spelinspektionen haft skäl för att besluta om anmärkning och sanktionsavgift.

Betway Limited - Dom FR 76-22.pdf

Överklagat

Betway Limited har överklagat domen till kammarrätten.

Dom 2023-03-09

Kammarrätten i Jönköping beslöt att inte bevilja prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom står därmed fast.

Betway Limited Dom KR 2099-22.pdf