Betway Limited - varning och sanktionsavgift, otillåten bonus 2019-05-15

Beslut

Betway Limited -  varning och sanktionsavgift, otillåten bonus 2019-05-15.pdf

Överklagat

Betway Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2020-06-15

Förvaltningsrätten biföll delvis överklagandet - Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt bonusförbudet och att Spelinspektionen haft skäl för att besluta om varning och sanktionsavgift. Bolagets uppskattade årsomsättning har däremot bedömts som för hög, varför domstolen beslutade att sätta ned sanktionsavgiften.

Överklagat

Betway Limited har överklagat beslutet till kammarrätten, pågående