Casino Cosmopol AB 2018-11-26 - sanktionsavgift, överträdelse av penningtvättsregelverket

Beslut

Casino Cosmopol AB - sanktionsavgift, överträdelse av penningtvättsregelverket 2018-11-26.pdf

Överklagat

Casino Cosmopol AB har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2019-10-11

Förvaltningsrätten biföll överklagandet i endast en liten del - Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt krav i penningtvättslagen och att Spelinspektionen därför haft skäl för att besluta om sanktionsavgift. Domstolen satte däremot ned sanktionsavgiften (från 8 miljoner kronor till tre miljoner kronor) med hänsyn till överträdelsens art, omfattning och bolagets ekonomiska ställning.

Överklagat

Casino Cosmopol AB och Spelinspektionen har överklagat domen till kammarrätten.

Dom 2020-12-04

Kammarrätten avslog överklagandena – Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning vad gäller Casino Cosmopols invändningar om bolagets överträdelser av regelverket i penningtvättslagen. Sammantaget ansåg kammarrätten, i likhet med förvaltningsrätten, att en sanktionsavgift om tre miljoner kronor är väl avvägd och ska fastställas.

Överklagat

Casino Cosmopol har överklagat domen till högsta förvaltningsdomstolen. 

Laga kraft

Casino Cosmopol har dragit tillbaka sitt överklagande hos Högsta förvaltningsdomstolen som nu avskrivit målet. Domen som kammarrätten meddelat har därmed vunnit laga kraft.