Casinostugan Ltd 2021-02-15 - varning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden, omsorgsplikt

Beslut

Casinostugan Ltd - beslut om varning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden, omsorgsplikt 2021-02-15.pdf

Överklagat

Casinostugan Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten

Dom 2022-04-28

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i sin helhet. Casinostugan Ltd bedöms ha lämnat otillåtna bonusar genom att ha gjort ett antal kontantinsättningar till en kunds spelkonto och genom att ha gett kunden gratisspel. Genom att lämna bonusar samtidigt som det funnits indikationer på ett riskfyllt spelande anses Casinostugan även ha åsidosatt sin omsorgsplikt. Den beslutade sanktionsavgiften bedöms vara proportionerlig.

Casinostugan Ltd - Dom FR 1845-21.pdf

Överklagat

Casinostugan Ltd har överklagat beslutet till kammarrätten