ComeOn Sweden Ltd 2021-02-15 - varning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden

Beslut

ComeOn Sweden Ltd - beslut om varning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden 2021-02-15.pdf

Överklagat

ComeOn Sweden Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2022-04-28

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i sin helhet. ComeOn Sweden Ltd bedöms ha lämnat otillåtna bonusar genom att ha gjort kontantinsättningar till en kunds spelkonto. Genom att lämna bonusar samtidigt som det funnits indikationer på ett riskfyllt spelande anses ComeOn även ha åsidosatt sin omsorgsplikt. Den beslutade sanktionsavgiften bedöms vara proportionerlig.

ComeOn Sweden Ltd - Dom FR 1851-21.pdf

Överklagat

ComeOn Sweden Ltd har överklagat beslutet till kammarrätten