Hajper Ltd 2021-02-15 - varning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden, omsorgsplikt

Beslut

Hajper Ltd - beslut om varning och sanktionsavgift, bonuserbjudanden, omsorgsplikt 2021-02-15.pdf

Överklagat

Hajper Ltd har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2022-04-28

Förvaltningsrätten ändrar det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften sänks till 40 miljoner kronor. Hajper Ltd bedöms ha lämnat otillåtna bonusar genom att ha gjort ett antal kontantinsättningar till två kunders spelkonton och genom att ha gett dem gratisspel. Genom att lämna bonusar samtidigt som det funnits indikationer på ett riskfyllt spelande anses Hajper även ha åsidosatt sin omsorgsplikt. Med hänsyn till vissa förmildrande omständigheter bedömer Förvaltningsrätten att det finns anledning att sänka den beslutade sanktionsavgiften.

Hajper Ltd - Dom FR 1869-21.pdf

Överklagat

Hajper Ltd Sweden Ltd har överklagat beslutet till kammarrätten