LeoVegas Gaming Plc 2021-04-23 - Varning och sanktionsavgift, brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism

beslut

LeoVegas Gaming Plc - Varning och sanktionsavgift, brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2021-04-23.pdf

Överklagat

LeoVegas Gaming Plc har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Återkallat överklagan

LeoVegas Gaming Plc har återkallat sitt överklagande och förvaltningsrätten har därför skrivit av målet från vidare handläggning.

Laga kraft

Beslut har vunnit laga kraft