Mandalorian Technologies Limited 2019-05-16 - varning och sanktionsavgift, brutit mot bonusregler

Beslut

Mandalorian Technologies Limited - varning och sanktionsavgift, brutit mot bonusregler 2019-05-16.pdf

Överklagat

Mandalorian Technologies Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2020-06-15

Förvaltningsrätten avslog överklagandet – Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt bonusförbudet och att Spelinspektionen haft skäl för att besluta om anmärkning och sanktionsavgift.

Laga kraft

Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft.