SafeEnt Limited 2019-06-12 - Återkallad licens, allvarliga brister i spelansvar och åtgärder mot penningtvätt

Beslut

SafeEnt Limited – återkallelse av licens på grund av brister i spelansvar och åtgärder mot penningtvätt 2019-06-12.pdf

Överklagat

SafeEnt Limited har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.

Dom 2019-11-12

Förvaltningsrätten avslog överklagandet – Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt bestämmelser om insättningsgränser, bonusar, kundkontakt och förhindrande av penningtvätt. Eftersom bristerna ansågs som så pass allvarliga och bolaget inte kom tillrätta med flera av dem ansåg förvaltningsrätten att Spelinspektionen har haft förutsättningar för att återkalla bolagets licens.

Överklagat

SafeEnt Limited har överklagat domen till kammarrätten.

Dom 2020-10-15

Kammarrätten avslog överklagandet – Domstolen kom fram till att bolaget har överträtt flera bestämmelser om bland spelansvar och att överträdelserna var allvarliga. Enligt kammarrätten är en varning inte tillräcklig, varför bolagets licens ska återkallas. Spelinspektionen har enligt kammarrätten haft stöd för sitt beslut.

Laga kraft

Kammarrättens dom har vunnit laga kraft.