Vivaro Limited 2021-09-17 - återkallelse av licens, ej startat verksamhet

Beslut

Vivaro Limited - Beslut om återkallelse av licens 2021-09-17

Överklagat

Vivaro Limited har överklagat till förvaltningsrätten.

Dom 2021-10-19

Vivaro Limited överklagade Spelinspektionens beslut att återkalla bolagets licenser för kommersiellt onlinespel och vadhållning. Det var i målet ostridigt att bolaget ett (1 ) år efter beviljande av spellicenser inte hade påbörjat någon spelverksamhet. FR ansåg med hänsyn till den pågående pandemin och att bolagets personal hade inkallats för krigstjänstgöring att det var rimligare att ge bolaget en chans till för att komma igång med spelverksamheten än att återkalla bolagets licens. Förvaltningsrätten ändrade därför Spelinspektionens beslut och tilldelade istället bolaget en varning.

Överklagat

Spelinspektionen har överklagat förvaltningsrättens beslut till kammarrätten.

Laga kraft

Spelinspektionen har återkallat sitt överklagande och kammarrätten har den 11 april 2022 avskrivit överklagandet. Domen som förvaltningsrätten meddelat har därmed vunnit laga kraft.