Spelinspektionen har beslutat att uppdatera de tekniska föreskrifterna. Vissa aktörer som bedriver allmännyttig verksamhet kommer inte behöva uppfylla några tekniska krav innan den 1 juli 2023.

Bakgrund

Spelinspektionen har beslutat att uppdatera de tekniska föreskrifterna. Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SIFS 2022:3) om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet träder ikraft den 1 januari 2023.

Av de uppdaterade tekniska föreskrifternas övergångsbestämmelser framgår att för den som har licens att tillhandahålla spel enligt 6 kap. spellagen (2018:1138) före den 1 januari 2023 och inte tillhandahåller spel online, tillämpas föreskrifterna första gången den 1 juli 2023. Detta innebär att vissa aktörer som bedriver allmännyttig verksamhet inte kommer behöva uppfylla några tekniska krav innan den 1 juli 2023.

Vissa allmännyttiga aktörer har idag licens med villkoret att den 1 januari inkomma med ett intyg som visar att de tekniska kraven är uppfyllda. Dessa licenshavare kommer alltså inte behöva uppfylla några tekniska krav innan den 1 juli 2023 och behöver inte heller den 1 januari inkomma med ett intyg som visar att de tekniska kraven är uppfyllda. Spelinspektionen kommer inte att kontakta respektive licenshavare och informera om detta fortsatta undantag.

Den 1 juli 2023 kommer dessa aktörer i olika utsträckning omfattas av kraven i de uppdaterade tekniska föreskrifterna. Vissa kommer vara helt undantagna från alla krav, vissa kommer omfattas av endast vissa krav och vissa kommer omfattas av alla krav.

PDF-ikon Information om vilka krav som kommer ställas på vilka aktörer.pdf