I Sverige är det endast ideella föreningar eller registrerade trossamfund som kan beviljas licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål. Licens får också ges till en annan juridisk person eller till en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utomlands, om det finns särskilda skäl för det.

Exempel på organisationer som kan beviljas licens är idrotts- och nykterhetsrörelser, politiska partier och handikappföreningar.

Exempel på organisationer som inte kan beviljas licens är arbetsgivarföreningar, hyresgästföreningar och skolklasser.