För att inneha penning-, värde- och varuspelsautomater för samlarändamål krävs innehavstillstånd. Innehavstillstånd krävs även för den som yrkesmässigt hanterar dessa automater.  

Automaterna ska vara satta ur spelbart skick. Ansökan görs hos oss som utfärdar ett tillsvidaretillstånd. Ansökningsavgiften är 4 000 kronor.

Innehavstillstånd av penning- värde- och varuspelsautomat - Ansökan.pdf