En varuspelsautomat är en spelautomat som betalar ut vinst i form av varor. Möjligheten att vinna beror helt eller delvis på slumpen. En vinst får inte lösas in mot en annan vara eller mot kontanter. Den vanligaste varuspelsautomaten är numera kranautomaten. Där har man en viss tid på sig att med en gripklo ta en vara, till exempel ett mjukisdjur. Lyckas man ta mjukisdjuret så vinner man det.

Vem kan få licens

För att få licens måste automaten finnas på en offentlig nöjestillställning, som ett tivoli eller liknande. Med ett tivoli menas till exempel karuseller, skjutbanor och liknande. Det kan också handla om marknader och festivaler med ”tivolikaraktär”. Det räcker dock inte med att det finns några enstaka marknadsnöjen. Tivolidelen måste ha alla delar som kännetecknar ett tivoli. Det krävs också ett tillstånd till offentlig nöjestillställning från polisen.

Ansökningsblanketter varuspelsautomat