Flextid, du har möjlighet att till viss del själv styra din arbetstid.

Mer semester - antalet semesterdagar varierar med åldern  - Till och med det år du fyller 29 år - 28 dagar - Från och med det år du fyller 30 år - 31 dagar - Från och med det år du fyller 40 år - 35 dagar

Stöd till friskvårdsaktiviteter, du har möjlighet till två timmar friskvård varje vecka under arbetstid och vi subventionerar din motionsidrott, till exempel ett gymkort, med max 3 000 kr per år.

Ersättning vid egna studier, om du väljer att studera på din fritid har du möjlighet att få ersättning för kursavgifter och litteratur.

Extra ersättning vid längre tids sjukdom, från sjukdag 15 till sjukdag 365 kompletterar vi din sjukersättning så att du får cirka 90 % av din ordinarie lön.

Extra ersättning vid föräldraledighet, under totalt 360 dagars föräldraledighet kompletterar vi din föräldrapenning så att du får 90 % av din ordinarie lön.

Extra ersättning vid vård av barn, under totalt tio dagar per år kompletterar vi din tillfälliga föräldrapenning, så att du får cirka 80 % av din ordinarie lön vid vård av barn.

Möjlighet att gå ned i arbetstid till dess att ditt barn fyllt 12 år.

Trygghetsavtal, stöd vid verksamhetsförändring

Delpension, för dig som är mellan 61 och 65 år finns det möjlighet att ansöka om minskad arbetstid med upp till 50 %. Vi ersätter i sådana fall 60 % av inkomstbortfallet.

Individuell lön

Kompetensutveckling

Ersättning för sjukvårdskostnader och läkemedel

Företagshälsovård

Grupplivförsäkring