På denna sida beskrivs hur spelinspektionen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Är webbplatsen tillgänglig?

Den här webbplatsen är i stora drag förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den 30 september 2019 genomfördes granskningen av en extern tillgänglighetskonsult med hjälp av valideringsverktyg och manuella tester. Analysen har gjorts utifrån WAI:s riktlinjer (WCAG 2.1) prioritetsnivå A och AA.

Information om webbplatsens tillgänglighet

Enligt vår genomgång har webbplatsen generellt bra tillgänglighet. Det finns inga kritiska problem. Det finns förbättringar för att uppnå nivå A och AA i Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Innehåll som inte uppfyller kraven är bland annat:

  • I huvudnavigeringen måste listor tas bort (tomma och felkonstruerade listor). 
  • Informationsstrukturen måste ses över så det blir logisk för användare och korrekt länktext, sidtitel, huvudrubrik och brödsmulelänkar.
  • Sidtitlar ska ändras för vissa sidor, lägg till huvudrubrik för varje sida och vara konsekvent med huvudrubrik och länktext.
  • Tangentbordsfokus och muspekarfokus måste förbättras för vissa länkar.
  • Varna användarna när länkar öppnar nya fönster.
  • PDF-filer har brister i tillgänglighet, vissa har stora brister, bland annat våra ansökningsblanketter. Vårt mål är alla PDF-filer ska vara tillgängliga enligt Adobe Acrobats PDF-kontroll för tillgänglighet, arbete för detta har påbörjats.

Spelinspektionen har påbörjat arbetet med att åtgärde de problem som framkommit i denna granskning.

  • Spelinspektionen publicerar domar i PDF-format. Dessa dokument kan ha brister i tillgängligheten och Spelinspektionen åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som skäl för att inte tillgänglighetsanpassa dessa på webbplatsen.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du upplever att det är svårt att ta till dig information från spelinspektionen.se och därför behöver informationen i något annat format, kan du skicka epost till registrator@spelinspektionen.se eller ringa 0152-650 100.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via registrator@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100 så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.