På denna sida beskrivs hur spelinspektionen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Är webbplatsen tillgänglig?

Den här webbplatsen är i stora drag förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den 30 september 2019 genomfördes granskningen av en extern tillgänglighetskonsult med hjälp av valideringsverktyg och manuella tester. Analysen har gjorts utifrån WAI:s riktlinjer (WCAG 2.1) prioritetsnivå A och AA.

Information om webbplatsens tillgänglighet

Enligt vår genomgång har webbplatsen generellt bra tillgänglighet. Det finns inga kritiska problem. Det finns förbättringar för att uppnå nivå A och AA i Web Content Accessibility Guidelines version 2.1

  • Spelinspektionen publicerar domar i PDF-format. Dessa dokument kan ha brister i tillgängligheten. Spelinspektionen har inte tillgänglighetsanpassat dessa på webbplatsen eftersom det i aktuellt fall är oskäligt betungande (se 12 § lag [2018:1973] om tillgänglighet till digital offentlig service).
  • Spelinspektionen har tagit fram en utbildning i Powerpointformat för kommunala lotterihandläggare.
    Spelinspektionen har inte tillgänglighetsanpassat denna utbildning på webbplatsen eftersom det i aktuellt fall är oskäligt betungande (se 12 § lag [2018:1973] om tillgänglighet till digital offentlig service).

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du upplever att det är svårt att ta till dig information från spelinspektionen.se och därför behöver informationen i något annat format, kan du skicka epost till registrator@spelinspektionen.se eller ringa 0152-650 100.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via registrator@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100 så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.