Generaldirektör

Camilla Rosenberg

Tel: 0152-650 100, växel
camilla.rosenberg@spelinspektionen.se


Operativa avdelningen

Operativa avdelningen ansvarar för myndighetens sakverksamhet. Här hanteras licensgivning, tillstånd och tillsyn av spelmarknadens sex olika licensområden. Avdelningen ansvarar även för spelansvar och att motverka penningtvätt, matchfixning och illegalt spel.

Patrik Gustavsson

Avdelningschef
Tel: 0152-650 100, växel
patrik.gustavsson@spelinspektionen.se

Enhet 1

Kommersiellt onlinespel, Vadhållning
Enhetschef, Maria Kang
maria.kang@spelinspektionen.se

Enhet 2

Statligt spel, Spel för allmännyttiga ändamål, Landbaserat kommersiellt spel, Spel på fartyg i internationell trafik samt Ombudsprövning
Enhetschef, Anna Folkegård
anna.folkegard@spelinspektionen.se

Enhet 3

Spelansvar, Penningtvätt, Kanalisering
Enhetschef, Robert Larsson
robert.larsson@spelinspektionen.se


Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för all extern och intern kommunikation. Avdelningen har också ansvar för att regelbundet bevaka och analysera det som sker på spelmarknaden, både i Sverige och utomlands.

Yvonne Hejdenberg

Kommunikationschef 
Tel: 0152-650 167, 0765-330 167 
yvonne.hejdenberg@spelinspektionen.se


Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för ekonomi, HR, IT, upphandling, arkiv och registratur samt övriga stödfunktioner.

Kristina Geiger 

Avdelningschef
Tel: 0152-650 100, växel
kristina.geiger@spelinspektionen.se


Rättsavdelningen

Johan Röhr

Chefsjurist och chef för rättsavdelningen
Tel: 0152-650 100, växel
johan.rohr@spelinspektionen.se