Nettoomsättning per kvartal (spelarnas insatser minus vinster) på den reglerade marknaden fördelad på licenstyp, i miljoner kronor

Omsättning på spelmarknaden per kvartal
 År 2023,
kv. 1
År 2023,
kv 2.
År 2023,
kv 3.
År 2023,
kv. 4
År 2024,
kv. 1
Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino)
och vadhållning
4 184 4 183 4 269 4 391 4 284
Statligt lotteri och värdeautomatspel 1 360 1 396 1 400 1 443 1 359
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 126 126 132 92 65
Spel för allmännyttiga ändamål,
rikslotterier
812 896 823 1 071 856
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 50 52 50 50 50
Landbaserat kommersiellt spel (t ex restaurang kasino) 50 53 67 58 53
Summa aktörer med svensk licens 6 583 6 705 6 740 7 105 6 668

 

Ladda ner historisk kvartalsdata, excelfil.