Utvecklingen på spelmarknaden år 2018 i miljoner kronor, ackumulerad nettoomsättning