Nettoomsättning per kvartal (spelarnas insatser minus vinster) på den reglerade marknaden fördelad på licenstyp, MSEK

Omsättning på spelmarknaden per kvartal
 År 2021
kv. 3
År 2021
kv. 4
År 2022
kv. 1
År 2022
kv. 2
År 2022
kv. 3
Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino) och vadhållning 3 901 4 188 4 220 4 220 4 309
Statligt lotteri och värdeautomatspel 1 386 1 689 1 293 1 419 1 402
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 132 144 103 145 149
Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier 803 889 863 868 804
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 46 43 38 48 49
Landbaserat kommersiellt spel (t ex restaurang kasino) 48 63 42 57 59
Summa aktörer med svensk licens 6 317 7 016 6 559 6 756 6 772

 

Ladda ner historisk kvartalsdata, excelfil.