Nettoomsättning per kvartal (spelarnas insatser minus vinster) på den reglerade marknaden fördelad på licenstyp, i miljoner kronor

Omsättning på spelmarknaden per kvartal
 År 2022,
kv. 4
År 2023,
kv. 1
År 2023,
kv 2.
År 2023,
kv 3.
År 2023,
kv. 4
Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino)
och vadhållning
4 385 4 184 4 183 4 269 4 395
Statligt lotteri och värdeautomatspel 1 694 1 360 1 396 1 400 1 443
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 139 126 126 132 92
Spel för allmännyttiga ändamål,
rikslotterier
927 812 896 823 1 071
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 46 50 52 50 46
Landbaserat kommersiellt spel (t ex restaurang kasino) 58 50 53 67 56
Summa aktörer med svensk licens 7 250 6 583 6 705 6 740 7 102

 

Ladda ner historisk kvartalsdata, excelfil.