Nettoomsättning per kvartal (spelarnas insatser minus vinster) på den reglerade marknaden fördelad på licenstyp, MSEK

Omsättning på spelmarknaden per kvartal
 År 2022,
kv. 1
År 2022,
kv. 2
År 2022,
kv. 3
År 2022,
kv. 4
År 2023,
kv 1.
Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino)
och vadhållning
4 220 4 232 4 311 4 385 4 183
Statligt lotteri och värdeautomatspel 1 293 1 419 1 402 1 694 1 360
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 103 145 149 139 126
Spel för allmännyttiga ändamål,
rikslotterier
864 870 804 927 812
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 38 48 49 46 38
Landbaserat kommersiellt spel (t ex restaurang kasino) 42 58 62 58 47
Summa aktörer med svensk licens 6 560 6 773 6 777 7 250 6 566

 

Ladda ner historisk kvartalsdata, excelfil.