Nettoomsättning per kvartal (spelarnas insatser minus vinster) på den reglerade marknaden fördelad på licenstyp, MSEK

Omsättning på spelmarknaden per kvartal
 År 2021
kv. 2
År 2021
kv. 3
År 2021
kv. 4
år 2022
kv. 1
År 2022
kv. 2
Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino) och vadhållning 4 102 3 901 4 188 4 220 4 220
Statligt lotteri och värdeautomatspel 1 404 1 386 1 689 1 293 1 419
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 0 132 144 103 145
Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier 941 803 889 863 868
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 46 46 43 38 48
Landbaserat kommersiellt spel (t ex restaurang kasino) 8 48 63 42 57
Summa aktörer med svensk licens 6 500 6 317 7 016 6 559 6 756

 

Ladda ner historisk kvartalsdata, excelfil.