Nettomsättning (spelarnas insatser - vinster) på den reglerade marknaden från och med 2019 fördelad på licenstyp, MSEK