Nettomsättning (spelarnas insatser - vinster) på den reglerade marknaden från och med 2020 fördelad på licenstyp, MSEK