Nettoomsättning per kvartal (spelarnas insatser minus vinster) på den reglerade marknaden fördelad på licenstyp, MSEK

Omsättning på spelmarknaden per kvartal
 År 2021
kv. 1
År 2021
kv. 2
År 2021
kv. 3
år 2021
kv. 4
År 2022
kv. 1
Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino) och vadhållning 3 920 4 117 3 901 4 188 4 202
Statligt lotteri och värdeautomatspel 1 352 1 404 1 386 1 689 1 293
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 0 0 132 144 103
Spel för allmännyttiga ändamål, rikslotterier 860 941 803 889 863
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 44 46 46 43 38
Landbaserat kommersiellt spel (t ex restaurang kasino) 5 8 48 62 39
Summa aktörer med svensk licens 6 182 6 516 6 317 7 015 6 539

 

Ladda ner historisk kvartalsdata, excelfil.