Spelmarknaden, kvartalsstatistik

Utvecklingen på spelmarknaden år 2018 i miljoner kronor, ackumulerad nettoomsättning