Nettoomsättning per kvartal (spelarnas insatser minus vinster) på den reglerade marknaden fördelad på licenstyp, i miljoner kronor

Omsättning på spelmarknaden per kvartal
 År 2022,
kv. 3
År 2022,
kv. 4
År 2023,
kv 1.
År 2023,
kv 2.
År 2023,
kv. 3
Kommersiellt onlinespel (t ex nätkasino)
och vadhållning
4 311 4 385 4 184 4 183 4 265
Statligt lotteri och värdeautomatspel 1 402 1 694 1 360 1 396 1 400
Statligt kasinospel (Casino Cosmopol) 149 139 126 126 132
Spel för allmännyttiga ändamål,
rikslotterier
804 927 812 896 822
Spel för allmännyttiga ändamål, hallbingo 49 46 50 52 49
Landbaserat kommersiellt spel (t ex restaurang kasino) 62 58 50 53 69
Summa aktörer med svensk licens 6 777 7 250 6 583 6 705 6 736

 

Ladda ner historisk kvartalsdata, excelfil.