Publicerad: 2016-01-28

Just nu finns det 1 360 utfärdade tillstånd till penningautomater fördelat på 20 fartyg. Det får som mest finnas 75 penningautomater per fartyg.

Lotteriinspektionen ger tillstånd till penningautomater på passagerarfartyg i reguljärtrafik mellan Sverige och Finland. Just nu finns det 1 360 utfärdade tillstånd till penningautomater fördelat på 20 fartyg. Det får som mest finnas 75 penningautomater per fartyg. En penningautomat är en spelautomat som betalar ut vinster i form av pengar. Möjligheten till vinst beror till största del på slumpen.

Sverige och Finland har sedan 1979 en överenskommelse avseende automatspel som erbjuder penningvinster ombord på passagerarfartyg i reguljär trafik mellan de båda länderna.

Båt på sjön