Publicerad: 2018-06-08

3 procent av alla spelare har upplevt att de någon gång spelat för mycket de senaste 12 månaderna. Denna andel har varit stabil över de senaste åren. Mätt i antal personer motsvarar 3 procent av alla spelare* drygt 148 000 personer.

Graf som visar 3 procent som säger sig ha upplevt att de spelat för mycket de senaste 12 månadernaKälla: Novus/Lotteriinspektionen

Anm.: Antal personer 18-79 år som spelat de senaste 12 månaderna