Publicerad: 2018-05-24

Av alla som säger sig spela om pengar spelar 6 procent så gott som varje dag, vilket innebär nästan 300 000 personer. År 2014 var motsvarande siffra 3 procent. 24 procent spelar någon/ett par gånger i veckan.
 Graf som visar hur ofta man spelar

Källa: Lotteriinspektionens Novusundersökning
Anm.: Urvalet avser personer i åldersgruppen 18-79 år som spelat de senaste 12 månaderna