Publicerad: 2018-01-18

41,3 procent av allt spel om pengar i Sverige sker via internet. Sett över en 10-års period är detta närapå en fördubbling. Det är bara Irland, Danmark och Norge som, i dagsläget, har en större andel spel via internet. Finland återfinns på plats 8 med en andel på 37,4 procent.

Procenttal avser spelbolagens omsättning efter utbetalda vinster.

Andel spel via internet år 2016

Källa: H2 Gambling Capital