Publicerad: 2017-01-19

Av de som säger sig spela om pengar uppger 55 procent att de sätter en egen spelbudget, om det är möjligt, när de spelar via internet.

”Om det är möjligt att sätta en egen spelbudget när du spelar på internet, det vill säga ett maxbelopp för vilket du får spela, gör du det då?”

Ja säger:

55 % år 2016

55 % år 2015

59 % år 2014

”Om det är möjligt att sätta en egen tidsbegränsning över antalet spelade timmar du kan spela på Internet, det vill säga en maxtid för hur länge du får spela, gör du det då?”

Ja säger:

16 % år 2016

15 % år 2015

20 % år 2014