Publicerad: 2017-06-01

Aktörer utan svenskt tillstånd har ökat sin omsättning med nästan 57 procent under de senaste fem åren.

Spelmarknaden har totalt sett ökat under de senaste fem åren och omsatte, efter utbetalda vinster, drygt 22 220 miljoner kronor under år 2016.

Omsättningen för aktörer med svenskt tillstånd har dock minskat sin omsättning under denna period. År 2012 omsatte dessa strax över 17 260 miljoner kronor, under 2016 omsatte man drygt 17 120 miljoner kronor. Aktörer utan svenskt tillstånd har däremot haft en stark tillväxt. År 2012 omsatte dessa aktörer cirka 3 240 miljoner kronor, år 2016 omsatte man 5 100 miljoner kronor. Aktörer utan svenskt tillstånd har därmed ökat sin omsättning på den svenska spelmarknaden med nästan 57 procent mellan år 2012 och 2016.

Graf över omsättningen på den svenska spelmarknaden, de senaste fem åren

Samtliga omsättningssiffror beräknade utifrån löpande priser.