Publicerad: 2022-03-07

I undersökningen Allmänheten om spel uppger 86 procent, som spelat om pengar det senaste året, att de spelar hemifrån. Det är en ökning med 7 procentenheter sen året 2020. 

Ta del av undersökningen Allmänheten om spel 2021 (PDF).