Publicerad: 2017-11-09

Lotteriinspektionens årliga mätning om svenskarnas spelvanor, som genomförts av Novus, visar att tidigare års trend håller i sig, andelen personer som spelar om pengar minskar.

Två av tre svenskar har spelat de senaste tolv månaderna. Det är ingen större skillnad jämfört med förra årets mätning. Men ser vi till de mätningar vi gjort sedan år 2014 är det en minskning med fem procentenheter från 2014 (71 %) till 2017 (66 %).

Staplar som visar minskning i antal som spelar minst en gång per månad

Ikon för PDF Ta del av årets undersökning "Allmänheten om spel 2017", klicka här!